top of page

ETAPY REKRUTACJI

Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa telefoniczna z Rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia. Jej celem jest przekazanie najważniejszych informacji o naszych szkołach, metodach pracy z uczniem oraz zakresie wsparcia i pomocy ze strony naszej kadry. Z drugiej strony oczekujemy dość szczegółowego opisu sytuacji kandydata, jego charakterystyki oraz motywacji i przyczyn przyjścia do naszej szkoły.

Spotkanie w szkole

Po rozmowie Rodzice mają czas na jej  przemyślenie i porozmawianie z dzieckiem o swoich wrażeniach z niej wynikających. Jeśli uczeń, jego Rodzice i szkoła mają podobne przekonanie, dotyczące ewentualnej zmiany szkoły odbywa się spotkanie na terenie placówki, w którym uczestniczy kandydat z Rodzicami oraz przedstawiciele szkoły, w tym wychowawca klasy. Podczas około godzinnej rozmowy obie strony mają okazję do uzyskania pogłębionej wiedzy potrzebnej do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły.

Testy kompetencji

Jeśli poprzedni etap przebiega pozytywnie umawiane jest kolejne spotkanie w celu przeprowadzenia diagnozy w zakresie potencjału edukacyjnego ucznia na podtawie rozmowy z nauczycielami od języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Informacje uzyskane podczas spotkania z nauczycielami w połączeniu z efektami poprzednich rozmów stanową podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjecia ucznia do szkoły.

IMG_5663.JPG
bottom of page