top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kongres Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Nasze szkoły należą do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, biorą również udział w projekcie OSEhero, który wyposaży naszych uczniów w wiedzę i narzędzia do bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie. 5 grudnia w Warszawie odbył się Kongres OSEhero, podczas którego
miały miejsce ciekawe dyskusje i wystąpienia specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Już wkrótce ruszamy z warsztatami dla uczniów :)

bottom of page