top of page

NASI UCZNIOWIE

Nasze szkoły przeznaczone są dla młodych ludzi, którzy pomimo swoich dysfunkcji rozwojowych odnajdują w sobie przy naszym wsparciu motywację do pracy nad własnym rozowjem edukacyjnym, społecznym i emocjonalnym. Uczniowie z trudnościami w nauce mają często wysokie możliwości edukacyjne. Pamiętaj o tym.

Nasze szkoły to nie tylko nauczanie

Mamy wiele możliwości zapewnienia uczniom właściwej atmosfery w szkole. Po zakończonej nauce mają oni do dyspozycji niemało dodatkowych atrakcji.

IMG_5674a.jpg
IMG_5684a.jpg

Edukacja

Dbamy aby to nasi nauczyciele odpowiadali za edukację uczniów. Od Rodziców oczekujemy odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci, Nie chcemy "przerzucać" odpowiedzialności za postępy w nauce na Rodziców ale też nie wyręczamy Rodziców w procesie wychowawczym. Wspieramy ich i uzupełniamy i tego samego oczekujemy od środowiska rodzinnego każdego ucznia.

bottom of page