top of page

Nasze szkoły

Pilka.jpg

Nasza wizja

Fundacja ADYS powstała jako wyraz bezradności rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się wobec realiów panujących w szkołach, w których próbowały one swej edukacji. Problemy, z jakimi nasze dzieci, a także my ich rodzice, stykaliśmy się codziennie, stały się motorem do działania. Nasza pewność i przekonanie, że szkoła może być miejscem lubianym przez uczniów z zaburzeniami koncentracji, z ADHD, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, nadpobudliwością emocjonalną i  innymi cechami charakterystycznymi dziś dla wielu młodych ludzi, dopingowały nas do działania.

Z drugiej strony czuliśmy, że stanowimy grupę rodziców, którzy z racji swojego przygotowania zawodowego, poziomu wykształcenia i kwalifikacji zdobytych w pracy w różnych instytucjach, firmach i organizacjach, a także osobistych doświadczeń w roli nauczycieli na różnych poziomach kształcenia, od szkoły podstawowej do renomowanych uczelni w Polsce i poza jej granicami, są przygotowani do podjęcia trudu budowania szkoły rozwiązującej realne problemy ucznia z trudnościami w uczeniu się.

Dzięki ogromnej pomocy i życzliwości pracowników Mazowieckiego Kuratorium Oświaty mamy możliwość prowadzenia Gimnazjum i Liceum Niepublicznego Fundacji ADYS o uprawnieniach szkół publicznych, a także od września 2014 roku Szkoły Podstawowej (ze względu na zmiany w systemie oświaty Gimnazjum zostało zlikwidowane)..

Fundacja jako organ prowadzący szkoły została powołana do życia przez zwykłych rodziców niezwykłych dzieci.

Jesteśmy rodzicami, którzy na własnej skórze doświadczyli koszmaru odrabiania lekcji w domu, pamiętania za nasze dzieci o wszystkim, co dotyczy szkoły, o usprawiedliwieniach w dzienniczkach , o terminach klasówek. Wiemy, jak wygląda poranek w domu z dzieckiem "trudnym". Rozumiemy, że niełatwo jest pomóc dziecku, które nie ma żadnej motywacji do nauki, ponieważ lekcje są nudne. Wiemy, co to strach przed szkołą i rozumiemy, że nasz syn czy córka nagle zapominają to wszystko, czego z takim trudem i wysiłkiem uczyli się poprzedniego wieczoru. Znamy sytuację, gdy wspomaganie farmakologiczne nie pomaga, a nauczyciele sugerują, że nie potrafimy wychować naszych dzieci i jesteśmy złymi rodzicami. Wiemy, co to bezradność i zwątpienie z jednej strony oraz brak chęci zrozumienia, obojętność i przerzucanie obowiązków szkolnych na rodziców z drugiej.

Dlatego nasze szkoły są inne. W nich przygotowujemy młodego człowieka do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Tworzymy warunki do prawidłowego rozwoju osobowości, potrzeb, zainteresowań i wiedzy. Przekazujemy ją tak, aby pobudzać do myślenia, zachęcać do wyrażania własnych opinii. Nie dajemy gotowych recept, staramy się pokazać, że zawsze istnieje możliwość wyboru. Mówimy o konsekwencjach podejmowanych decyzji i działań. Nie omijamy trudnych tematów. Rozumiemy i staramy się być rozumiani. Ściśle współpracujemy z rodzicami, ponieważ w nich widzimy partnerów naszej pracy.

 

Fundatorzy, Warszawa 2009 rok.  

ZAPAMIĘTAJ

  • Nie krzywdź

  • Dbaj o relacje

  • Korzystaj z pomocy

  • Pracuj nad sobą

  • Bądź uprzejmy

IMG_5710a.jpg

Nasz zespół uczący

Agnieszka Czerkawska

Dyrektor Szkół,

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Beata Jasek

Matematyka, Fizyka, Chemia

Olga Jeżyna

Psycholog

Renata Karsznia

Historia

Maria Magner

Język Polski

Adrianna
Szczepanik

Język Polski

Agata Grabowska - Paruszewska

Psycholog

Matematyka

Jolanta Wiklak

Matematyka, Chemia

Dagmara
Zabłocka

Język Angielski

Anna Sekuła

Geografia

Ewelina Kicińska

Matematyka, Informatyka

Mariusz Morawski

Muzyka

Janina
Rezmer

Język Angielski

Monika Szul

Karolina Kuszpa

Język Polski

Anna Nosal

Język Angielski

Anna Sierpniak - Gocławska

Neurologopeda, Język Polski

Alicja Jesionowska

Język Niemiecki

Psycholog

bottom of page