top of page

FUNDACJA ADYS

Fundacja ADYS powstała w 2009 roku jako wyraz bezradności rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się wobec realiów panujących w szkołach, w których próbowały one swej edukacji. Problemy, z jakimi nasze dzieci, a także my ich rodzice, stykaliśmy się codziennie, stały się motorem do działania. Nasza pewność i przekonanie, że szkoła może być miejscem lubianym przez uczniów z dysleksją rozwojową, dyskalkulią, zaburzeniami koncentracji, z ADHD, a także z zespołem Aspergera dopingowały nas do działania.

Z drugiej strony czuliśmy, że stanowimy grupę rodziców, którzy z racji swojego przygotowania zawodowego, poziomu wykształcenia i kwalifikacji zdobytych w pracy w różnych instytucjach, firmach i organizacjach, a także osobistych doświadczeń w roli nauczycieli na różnych poziomach kształcenia, od szkoły podstawowej do renomowanych uczelni w Polsce i poza jej granicami, są przygotowani do podjęcia trudu budowania szkoły rozwiązującej realne problemy ucznia z trudnościami w uczeniu się.

Dzięki ogromnej pomocy i życzliwości pracowników Mazowieckiego Kuratorium Oświaty mamy możliwość bycia organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji ADYS i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji ADYS o uprawnieniach szkół publicznych, a wcześniej  także Niepubliczne Gimnazjum Fundacji ADYS, które wraz z reformą szkolnictwa zostało zlikwidowane.

Fundacja jako organ prowadzący szkoły została powołana do życia przez zwykłych rodziców niezwykłych dzieci. Dlatego nasze szkoły są inne. W nich przygotowujemy młodego człowieka do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Tworzymy warunki do prawidłowego rozwoju osobowości, potrzeb, zainteresowań i wiedzy. Przekazujemy ją tak, aby pobudzać do myślenia, zachęcać do wyrażania własnych opinii. Nie dajemy gotowych recept, staramy się pokazać, że zawsze istnieje możliwość wyboru. Mówimy o konsekwencjach podejmowanych decyzji i działań. Nie omijamy trudnych tematów. Rozumiemy i staramy się być rozumiani. Ściśle współpracujemy z rodzicami, ponieważ w nich widzimy partnerów naszej pracy.


Prezes Zarządu Fundacji ADYS Pan Grzegorz Marcinkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji ADYS Pani Agnieszka Czerkawska

1.jpg

NASZA KADRA

Naszą kadrę stanową pasjonaci, rozumiejące trudności oraz indywidualne potrzeby naszych uczniów. Większość nauczycieli nauczycieli jest z nami od wielu lat. Przez ten czas zdobyli ogromne doświadczenie, które przekazują nowym członkom kadry, która stale się powiększa, aby zapewnić odpowiednią opiekę naszym podopiecznym. 

bottom of page