top of page
Dzieci z pelerynami

Standardy Ochrony Małoletnich

Dokumenty te skierowane są do uczniów i zawierają zasady dotyczące tego, w jaki sposób przeciwdziałać naruszaniu ich praw. Jak tworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko w szkole oraz jakie kroki podjąć w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. Do przestrzegania tych zasad są zobowiązani wszyscy - uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy.

bottom of page