top of page

DYREKCJA

Agnieszka Czerkawska

dyrektor szkół

wiceprezes Fundacji ADYS

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i historii

pedagog specjalny 

Borys Rokicki

wicedyrektor szkół
pedagog specjalny
terapeuta pedagogiczny

doradca zawodowy
nauczyciel biznesu
i zarządzania

NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

Dyrekcja szkół ADYS
Pani Dyrektor szkół fundacji ADYS

Anna Nosal

nauczyciel języka angielskiego

Anna Sekuła

nauczyciel geografii

Łukasz Pruszczak

nauczyciel wychowania fizycznego

Jolanta Wiklak

nauczyciel matematyki,

chemii i fizyki

Agata Grabowska- Paruszewska

psycholog szkolny

Dagmara Zabłocka

nauczyciel języka angielskiego

Daria Tymińska

opiekun świetlicy

terapeuta ręki

Mariusz Morawski

nauczyciel muzyki i

edukacji dla bezpieczeństwa

Ewelina Kicińska

nauczyciel matematyki,
biologii i informatyki

Anna Sierpniak-Gocławska

nauczyciel języka polskiego,

neurologopeda i terapeuta pedagogiczny 

Janina Rezmer

nauczyciel języka angielskiego

Maria Magner

nauczyciel języka polskiego

logopeda

Klaudia Jaczewska

nauczyciel przyrody

Marcin Klimaszek

nauczyciel historii,

wiedzy o społeczeństwie

i historii i teraźniejszość

Olga Jeżyna

psycholog szkolny
nauczyciel plastyki i techniki

Renata Karsznia

nauczyciel matematyki

terapeuta pedagogiczny

Paulina Jurkowska

nauczyciel języka polskiego

Monika Szul

nauczyciel języka niemieckiego

Beata Jasek

nauczyciel matematyki,

chemii i fizyki

Karolina Kuszpa

nauczyciel języka polskiego

logopeda

bottom of page