top of page

PROFIL NASZEGO UCZNIA

IMG_5672.JPG

Szkoła dla osób z trudnościami
w uczniu się

W naszych szkołach stawiamy przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego ucznia. Bierzemy pod uwagę z jakimi trudnościami mierzy się młody człowiek. Wiemy, że każda dysfunkcja może mieć inną specyfikę. Nasi uczniowie mierzą się z trudnościami związanymi z koncentracją, z ADHD, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, z zespołem Aspergera, z innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, fobiami szkolnymi i z innymi problemami (na przykład trudność z odnalezieniem się w dużej grupie klasowej i szkolnej),  które często trudno zakwalifikować. Dla takich osób tworzymy warunki do prawidłowego rozwoju i edukacji. Naszym celem jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju swojej osobowości, zainteresowań, poszerzania swoich kompetencji, identyfikowania swoich trudności
i potrzeb oraz zrozumienia samego siebie. Stawiamy na współpracę oraz zdrowe, pozytywne relacje między uczniem a nauczycielem jak również nauczycielem a rodzicem.

bottom of page