top of page

REKRUTACJA

Rekrutacja do naszych szkół trwa przez cały rok i składa sie z kilku etapów. 

Etapy rekrutacji

Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa telefoniczna z Rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia. Jej celem jest przekazanie najwazniejszych informacji o naszych szkołach, metodach pracy z uczniem oraz zakresie wsparcia i pomocy ze strony naszej kadry. Z drugiej strony oczekujemy dość szczegółowego opisu sytuacji kandydata, jego charakterystyki oraz motywacji i przyczyn checi zmiany szkoły.

Po rozmowie Rodzice mają czas na jej  przemyślenie i porozmawianie z dzieckiem o swoich wrażeniach z niej wynikających. Jeśli uczeń, jego Rodzice i szkoła mają podobne przekonanie, dotyczące ewentualnej zmiany szkoły odbywa się spotkanie na terenie placówki, w którym uczestniczy kandydat z Rodzicami oraz przedstawiciele szkoły, w tym wychowawca klasy. Jest spotkanie na którym obie strony mają okazję do uzyskania pogłębionej wiedzy potrzebnej do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły i jeśli ten etap przebiega pozytywnie umawiane jest kolejne spotkanie w celu przeprowadzenia diagnozy w zakresie potencjału edukacyjnego ucznia na podtawie testów kompetencji edukacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wynik tej diagnoży w połączeniu z efektami poprzednich spotkań stanowi podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjecia ucznia do szkoły.

Przypominamy, że nasze szkoły przeznaczone są dla uczniów z trudnościami w nauce co w
żadnym stopniu nie przekłada się na możliwości edukacyjne młodego człowieka

Wielu naszych uczniów to młodzi uzdolnieni ludzie, dla których tradycyjny model edukacji nie zawsze jest tym co wyzwala w nich motywację do pracy iz dobywania wiedzy na kolejnych etapach kształcenia.  

Zapraszamy do kontaktu

E-MAIL 

TELEFON DO SEKRETARIATU SZKOŁY

22 2167356

IMG_5680a.jpg
bottom of page