top of page

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI ADYS

IMG_5686.JPG

Kameralne klasy liczące do kilkunastu uczniów - sprzyjają indywidualnemu podejściu oraz integracji między uczniami.

 

Lekcje odbywają między 8:45 a 15:35.

 

Pomoce edukacyjne - stawiamy na wykorzystywanie nowych technologii w procesie edukacji, chętnie korzystając z nowoczesnych rozwiązań. W szkole posiadamy komputery z dostępem do bezpiecznej sieci, tablety, roboty edukacyjne, tablice interaktywne, drukarkę 3D.

 

Wsparcie specjalistów - nasi specjaliści są dostępni przez cały czas w godzinach otwarcia szkoły, są to: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni, logopedzi oraz neurologopeda.

 

Zajęcia specjalistyczne - w szkole organizowane są zajęcia dopasowane do trudności i dysfunkcji uczniów. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (indywidulane i grupowe). Trening umiejętności społecznych jest prowadzony jest u nas od przyjścia ucznia do szkoły aż do jego wyjścia.

 

Organizujemy liczne wyjścia i wyjazdy - mają nieocenioną funkcję edukacyjną i integracyjną dla naszych uczniów

 

Nasze Liceum Ogólnokształcące jest ukierunkowane na rozszerzony język polski oraz język angielski, natomiast przyjmujemy uczniów, którzy są zainteresowani i chcą się dodatkowo rozwijać w innych przedmiotach.

 

W szkole drugim obowiązkowym językiem nowożytnym jest język niemiecki.

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego - naszych uczniów staramy się jak najlepiej przygotować do egzaminu dlatego poza standardowym programem prowadzimy zajęcia mające na celu jak najlepiej przygotować uczniów pod względem merytorycznym i psychologicznym do egzaminu. Poza dodatkowymi zajęciami przygotowującymi do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego odbywającymi się na bieżąco, raz w miesiącu organizujemy próbne matury pisemne oraz ustne aby oswoić uczniów ze specyfiką egzaminu ale również ze stresem z nim związanym.

 

Biorąc pod uwagę profil edukacyjny naszych uczniów, zdawalność matur mamy na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki matur
bottom of page