top of page

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI ADYS

DSC00435.JPG

Kameralne klasy liczące do kilkunastu uczniów - sprzyjają indywidualnemu podejściu oraz integracji między uczniami.

Lekcje odbywają między godziną 8:45 a 15:35.

Świetlica dla klas 4-6 czynna w godzinach otwarcia placówki - wewnętrznie nazywamy ją Klubikiem Adyski, w którym prowadzone są zajęcia kreatywne, rozwijające, sensoryczne. W klubiku odbywają się zajęcia z terapii ręki, podczas których pracujemy nad motoryką dużą i małą dzieci. Uczniowie podczas pobytu mogą odrobić lekcję, odpocząć i zregenerować się.

Pomoce edukacyjne - stawiamy na wykorzystywanie nowych technologii w procesie edukacji, chętnie korzystając z nowoczesnych rozwiązań. W szkole posiadamy komputery z dostępem do bezpiecznej sieci, tablety, roboty edukacyjne, tablice interaktywne, drukarkę 3D.

Wsparcie specjalistów - nasi specjaliści są dostępni przez cały czas w godzinach otwarcia szkoły, są to: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni, logopedzi oraz neurologopeda.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu 8 klasisty - prowadzimy zajęcia poza programem, które mają na celu jak najlepiej przygotować uczniów pod względem merytorycznym i psychologicznym do egzaminu.

Zajęcia specjalistyczne - w szkole organizowane są zajęcia dopasowane do trudności i dysfunkcji uczniów. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (indywidulane i grupowe). Trening umiejętności społecznych jest prowadzony jest u nas od przyjścia ucznia do szkoły aż do jego wyjścia.

Organizujemy liczne wyjazdy edukacyjne, oraz wyjścia edukacyjno-integracyjne - mają nieocenioną funkcję edukacyjną i integracyjną dla naszych uczniów.

Absolwenci szkoły podstawowej mają pierwszeństwo przyjęcia do naszego Liceum.

bottom of page