top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Wyjście edukacyjne całej szkoły do Centrum Nauki Kopernik

Uczniowie brali udział w Laboratoriach: biologicznym, chemicznym, fizycznym i robotycznym. Eksplorowali przestrzeń w Centrum Nauki Kopernik i obejrzeli seans w Planetarium.

bottom of page